21.3.12

Muirir theaghlaigh

Fuair mé an fhoirm sa Post Oifig áitiúil ach ní féidir é a íoch ann.

Fine Gael & cáin réadmhaoin sna nochadaí
Ní mór duit an fhoirm a líonadh - agus dul thar n-ais chuig an Post Oifig agus stampa agus ordú phoist agus an rud a chuir ar aghaidh go seoladh éigin i mBaile Átha Cliath - cé go ndeireann siad gur chun mhaoiniú a thabhairt do na hÚdarás Áitiúil.

Níl fhios ag éinne cén fáth nach n-úsaidtear an Post leis an gcáin seo a íocadh. Tá i bhfad níos mó oifigí acu ná mar atá ag aon Údarás Áitiúil agus tá fhios ag chach cá bhfuil Oifig an Phoist áitiúil. Cén fáth nach n-úasáidtear iad?

Agus an fhoirm féin? Cén fáth atá siad ag lorg sloinne mo mháthair, nó an t-ainm ar mo pheata. Cén fáth ma uimhir teileafóin agu fón phóca, seoladh ríomh phoist? Cad as a dtagann mo chuid uisce? (Níl tuairim agam.)

Tá an t-eolas atá mise le thabhairt dóibh acu cheanna mar íocaim cáin gach bhliain. Muna bhfuil fhios agam cé mé ní mise faoi deara. Má íocaim é níl mé ach seoladh an tí agus an cineál teach - rud aisteach níl siad ag lorg eolas ar cé chomh mór is atá sé. Teach, Árasán agus Mionárasán atá luaite.

Níl mé chomh mór san i gcoinne an cáin, agus is cáin é. Muirir a deireann siad ach is cáin é. Ach tá siad ag dul á bhailliú go tútach, ciotach.

Ar dtús rinne siad iarracht an rud ar fad a fhoilsiú agus a bhailiú ar líne ach fuaireadar amach nach bhfuil an idirlíon ag gach éinne agus an cuid againn atá ar line ní ró láidir an ceangal leis atá againn. Agus thugadar droim láimhe dóibh siúd a déanann iarracht a chuid ghnó a dhéanamh tré Gaeilge tré gan leagan Gaeilge den suíomh a chuir ar fáil ag an am céanna agus an ceann Béarla. Agus ansin bhí fadhb ann acu leis an suíomh mar níor ghlach sé le cártaí áirithe.

Agus ansin go déanach chinneadar fógra a chuir chuig gach teach sa tír agus teip glan ar an scéim sin.

Níl tuairim acu conas scéim a reachtáil, scéim gur ceart dó a bheith simplí go leor. Tá na seoltaí acu de gach cáiníocóir sa tír tá an seoladh de gach duine atá ag fáil pinsen nó cunamh stáit. Ní cosnódh sé mórán níos mó ná an méidh atá caite acu cheanna sonrasc a chuir chuig gach duine acu seo le nóta ar a bharr muna bhfuil teach agat chuir é seo ar ais.

Símplí agus lochtach ach meas tú an bhfuil sé níos measa ná an praiseach atá déanta acu?

Ní déarfaidh mé tada faoi eagla an domhain atá curtha acu ar shean-daoine agus pinsinéirí ar fud na tíre.

Tá botún beag ar an bhfoirm clárúchán a léiríonn an míchuram atá le  feiscint sa scéal seo go léir ó thosaigh an Aire Hogan ar a fheachtas:


Ar an ábhar seo is fiú éisteacht le Olivia O'Leary ar Drivetime inné (20/3/2012) I mBéarla ar ndóigh: "..what happens when you don't do your homework..."

No comments:

Post a Comment