17.7.09

Deireadh leis an nGaeltacht?

Agus muid ag cloisint an-chuid faoi "Tuarascáil an Ghrúpa Speisialta arUimhreacha na Seirbhíse Poiblí agus Cláir Chaiteachais" atá le fáil ar shuíomh Na Roinne Airgeadais (ach i mBéarla Amháin!)


Má ghlachtar leis na moltaí i dtaobh na Gaeltachta, an Iarthair agus na hOileán, bheidh deireadh leis an nGaeltacht ar fad a deireann ball Údarás na Gaeltachta an Comhairleoir Seosamh Ó Cuaig. Dúirt sé le Raidío na Gaeltachta ar maidin nár gá dúinn ach taisteal ó Gaillimh siar go dtí an gClochán agus a laghad fhorbairt atá le feiscint ar an mbóthar sin and chuid is mó de atá faoi chúram an IDA. Go bhfios dom féin tá dhá cheann de na forbairtí a fuair maoineadh ó Údarás na Gaeltachta.


Anois déan comparáid leis an bóthar ar an gcósta - nach bóthar náisiúnta é - agus tá forbairt agus borradh le feiscint - a mbuíochas nach mór le obair Údarás na Gaeltachta.


Léiríonn sé an dearcadh atá ag an ngrúpa seo nár mholadar deireadh a chuir leis an Metro nua i mBaile Átha Cliath!

Bhí mé ag éisteacht leis an nuacht ar Raidío Éireann (an seirbhís náisiúnta?) agus is beag áird a thug sé ar an chuid den tuairisc a bhain leis an Ghaeltacht.

An fiú an Ghaeltacht, foinse beo na Gaeilge, an nasc deireannach beo lenár sínsear, a shabháil?

Tá freagra faighte againn ón mBórd Snip seo!

An aontódh an Rialtas leis?

Féach ar Alt Chonchubhair Uí Liatháin inne Deireadh leis an nGaeltacht.

7.7.09

T-léinte/Airgead an Údaráis/Foinse 7rl

T-léinte le cur chun chinn na Gaeilge!


Sé Conchubhair Ó Liatháin a chéad thug é seo ós ár gcomhair. Seo suíomh nua (i mBéarla) atá ag díol t-léinte le manadh cosúil le "Rith an Modh Coinniollach!" agus "Seas an fód, leabhair do theang le bród!" agus mar sin. Is féidir an rogha iomlán a fháil ar a suíomh Caint Campaign.
Socruithe Maoinithe Údarás na Gaeltachta - Ó Caoimh!

Is mian leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an seasamh i dtaca leis socruithe maoinithe a bhaineann le hÚdarás na Gaeltachta i láthair na huaire a shoiléiriú.


Tosóidh Seachtain Oidhreachta 2009 Cho na Gaillimhe, Dé Sathairn an 22ú Lúnasa agus leanfaidh go dtí Dé Domhnaigh an 30ú Lúnasa.Áras Chois Fharraige oscailte go hoifigiúil

D’oscail An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív, T.D., Áras Chois Fharraige, An Spidéal, go hoifigiúil le déanaí.


Céimeanna Oinigh á mBronnadh in OÉ Gaillimh

Bronnadh Céimeanna Oinigh inniu (Dé hAoine, an 26 Meitheamh) in OÉ Gaillimh. Bhain na daoine ar bronnadh na céimeanna oinigh orthu le réimse na hinnealtóireachta (Liam Connellan), an ghnó (Brian Joyce), leis an tseirbhís phoiblí (Pádraic MacKernan), le réimse an daonchairdis (Anna Ó Coinne) agus le réimse an oideachais (an tOllamh Philip O'Leary).


Deireadh le FOINSE

Seo eagarfhocal deireanach san eagrán deireannach de Foinse!