17.4.12

Duais innealtóireachta!

Gach bliain, tugann Innealtóirí Éireann urraíocht do Duais an Oireachtais thar ceann An Roth (Duais €€1,000). Tá mionsonraí ar an gcomórtas tugtha thíos. Is cumann é an Roth laistigh de Cumann na n-Innealtóirí a chuireann an Ghaeilge chun cinn i measc innealtóirí.

I mbliana, táid ag iarraidh feabhas a chur ar fheasacht an chomórtais agus ag iarraidh níos mó daoine a ghríosú chun páirt a ghlacadh sa chomórtas. Comórtas A13 atá air.

Tá dualgas ar iontrálaí aiste 3000 focal ar a laghd gan dul thar 5000 focal a scríobh ar cheann de na ceithre téama tugtha thíos.

i) Is daonna an ailtireacht, is diaga an innealtóireacht; 
ii) An Innealltóireacht – idir eolaíocht agus ealaín; 
iii) Innealtóireacht i dtodhchaí na hÉireann; nó 
iv) Aon téama eile a bhaineann le hInnealtóireacht.


Táille iomaíochta €€20.

Spriocdháta d'Iontrálacha: 1 Iúil, 2012.

Is féidir Cóipeanna de'n Fhoirm Iontrála agus tuilleadh eolais le fáil ó:- Comórtas Liteartha 2012 ag Oireachtas na Gaeilge

Seol an Foirm Iontrála le d'Iarratas chuig:-

Comórtais Liteartha 2012
Oireachtas na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2.

9.4.12

Lao óg!

Bhíomar ag caint a lá faoi dheireadh faoi Tír na n–Óg a bheith ar chúl an tí sagainne.

Bhíomar as baile ar feadh cúpla lá agus méidíodh ar an méid beithigh atá ar chúl anois. Tháinig lao beag nua ar an saol ann ar maidin! Glach mé pictiúir de (nó di) agus seo hé!


Nach íontach an rúd é.

Béile breá do dhuine éigin amach anseo!

Agus ar maidin (Máirt 10 Aib) bhí lao nua eile ann..tá muid ag fás!

3.4.12

Tír na n-Óg!

Mar a dúirt an Ríordánach fadó, "Tá tír na n-óg ar chúl an tí, tír álainn tréna chéile..."
Is mar sin atá sa gharaí ar chúl ár dtí fhéin anse i gcroí lár Ghaeltacht Chonamara. Ní déantear mórán leis ó bhliain go bhliain agus ligtear beithigh ár gcomhairsan istig ann ó am go ham chun smacht a choimead ar an bhfásra ann.

Ligeadh cúig istig inné agus táid ag ithe agus ag cogaint na círe taobh amuig den bhfuinneoig agam asus mé ag scríobh. Is cosúil go bhfuil siad ag súil le lao - ní bheadh fhios agam-sa rud ar bith faoi seo mar is duine cathrach mé.

Mar sin is barda luí seoil atá again ar chúl an tí againn...

Bígí ag faire!