27.4.14

Ceathrar bPápaí!


Thárla rud éigin inniú san eaglais nár thárla riomh cheanna. D'aitheanm eaglais na Róimhe beirt Phápa mar naomh. Sé sin le rá rinnedh iad a liostú i nDialann Ginearálta na Róimhe (Béarla), nó an liosta oifigiúil de na naomh atá aitheanta go canónta ag an Eaglais. Ní h-amháin go raibh beirt Pápaí a chanónú ach bhí beirt Pápa i láthair ag an searmanas, an Pápa Prionsias agus a chomharba emeritus Benedict XVI a bhí i measc na heaspaigh chomh-chéiliúraithe ag an Aifreann.

Naomh Eoin XXIII a bhí mar Pápa ó 1958-1963. An Pápa Maith a tugadh air agus nuair a bhalaigh an 58 cairdinéal le chéile le comharba ar Pius XII a roghnú ní raibh fhios ag éinne cérbh é an seanfhear ramhair seo. Dúradh ansin gur feighlí a bheidh ann go dtí go mbeadh duine níos óige le feiscint ag a bhás. Ach ní mar sin a bhí. D'oscail sé fuinneoga na Vataicáine nuair a gair sé na heaspaigh go léir chuig an Róimh do Chomhairle Vataicáine II. (Bhí an chéad Comhairle sa Vatacáin in 1870 ach níor chríochnaigh sé sin a chuid gnó mar thárla aontú na hIodáile agus caith an céad cúig Pápa eile nar Priosúnaigh na Vatacáine go dtí Conradh Laterna 1929 faoi Pius XI a rinne stáit beag "Cathair na Vatacáine."). Níor éirigh leis críoch na comhairle a fheiscint mar fuair sé bás sa bhliain 1963. Ach bhí go leor déanta leis an Eaglais a athrú ach fágadh an obair ag a chomharba Pól VI a leanúint. Glaogh an Pápa Prionsias "Pápa a bhí oscailte don Spiorad Naomh!" ar Eoin XXIII mar ní raibh eagla ar bith air an rud réabhlóideach seo a dhéanamh.

Muide le Naomh!
Bhí aithne nach beag againne go léir ar Naomh Eoin Pól II mar b'é an chéad Pápa a thug cúairt ar Éirinn sa bhliain 1979. "Papa an teaghlaigh" a thug Prionsias air. Dúirt sé go raibh sé fábhrach gur thárla an searmanais seo sa bhliain áirithe seo mar tá an eaglais ag ullmhú do Sionad na Clainne sa bhFomhair. Is dócha go bhfaca níos mó daoine an naomh nua seo i rith a threimhse mar phápa ná a thárla d'aon Phápa eile, no b'fhéidir ná aon duine riamh - muid fhéin ina measc!

Tá an-chuid scríofa faoin lá seo. Seo ceann ó tráchtaire atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe, Rocco Palmo, "Dhá naomh. Aon Eaglais, Aon Glao." (Béarla) gur fiú a léamh.

Bhí clár ar an mBBC faoi go luath ar maidin, (nach aisteach an rud é go mbíonn níos mó eolas le fáil faoi cúrsaí na hEaglaise Caitlichí ar an mBBC ná ar RTÉ?), agus luadh an rud is tabhachtaí faoin dá bPápa seo: Urnaí nó paidreoireacht. Ní cuimhin liom Eoin XXIII ró mhaith agus ag an am sin ní raibh na meán cumarsáide chom maith agus atá siad sa lá atá inniú ann.

Ach i gcás Eoin Pól bhí rud amháin a thug mé faoi ndeara aon am a chonaic mé ar an teilifís ag searmanais éigin. Is beag rud ná bhfaca sé ach anois is arís cheap mé go raibh an cuma air go raibh sé imithe chuig áit éigin eile. Tiochfaidh ciúnas agus suaimhneas ar aghaidh ar feadh neomad nó dhó agus ansin bhíodh sé thár n-ais inar measc. Is iomaí scéalta atá le fáil ar an mbealach a bhíodh sé ag guibhe. Is cuimhin liom píosa a scríobh an Cardinéal Leon-Josef Suenans, Beilgeach agus cara d'Éirinn, ina dírbheathaisnéis. "Bíonn sé ag guibhe lena choirp iomlán - tá sé ina ionchollú na -n-úrnaí - agus ag an am sin feachann sé i bhfad níos sine. Feacann sé go h-íseal, ag feachadh gearr don talamh; sa Séipéal Sistíneach, agus é ag guibhe an paidir bhuíochais, d'fhéach sé mar dhuine a thit i laige, agus cheap mé go raibh sé tinn. Ach chomh luath agus a éiríonn sé féacann sé íontach óg." (Souvenirs et Esperances1991)


Lá na gceathrar bpápaí!17.4.14

Dhá lá, Caoga duine, Seacht gContae déag agus go leor cairde nua.

"...the wise have pitied the fool that hath striven to give a life..." (PH Pearse)

Tá rud éigin tár-éis tárlúint a thug dóchas don scríobhnóir seo i rith na deireadh seachtaine atá díreach thárt. Scríobamar cheanna anseo faoi Snámh Phádraig.

Cuireadh é seo ar leathanach facebook ag Aodháin Uí Dheá aréir:


Pádraig Schaeler
"Dhá lá, Caoga duine, Seacht gContae déag agus go leor cairde nua. 

"Geallaim daoibh gurb é seo mo stadas dheireanach faoi #SnámhPhádraig ach ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabhadh ar gach duine a thug tacaíocht dom- breis is €2,000 go dtí seo. 

"Nuair a thosaigh mé amach bhí mé ag ceapadh go mbeinn sásta le €5,000 san iomlán ach tá breis is €34,000 tiomsaithe go dtí seo. Go raibh míle míle maith agaibh."

Tá éacht déanta agat fhéin a Aodháin, ní h-amháin do do chara Phádraig agus a mhuintir ach duit fhéin, don chaoga iomadáin & óinseacha a rinne an seacht snámh déag agus dúinne go léir a bhí páirteach libh ag lapadaíl libh go fíorúlach, ar twitter, facebook agus áiteacha eile ar líne!

Agus cé nach raibh aithne ag an cuid is mó againn ar Phádraig féin, anois ón ghníomh sa agaibh agus obair a mhuintire tá muid go léir ag guibhe ar a shon go n-éiródh leis an gcóir leighis thoir san Ghearmáin agus go mbeidh sé sa bhaile i measc a chlann agus a cháirde sar i bhfad.

Tá dóchas againn ní h-amháin don bhuachaill seo agus dá chlann ach dóchas as an aois óg a bhí sásta beart da réir a mbriathar is cuma cé chomh aimeadach is a bhí an gníomh!

Gura maith agat-sa agus an caoga a bhí sásta dul leat as gníomh a dhéanamh ar son bhúr gcara!

13.4.14

Snámh Phádraigh!


Breis is €32,000 tiomsithe ag 50 Duine Óga a bhí ag Snámh ar son Phádraig Schäler

Tá scéal Phádraigh Schaler ar eolas ag an-chuid faoin am seo.

Pádraig ag snámh sa Cheathrú Rua
(Pic: Reinhard Schaler)
I rith na deireadh seachtaine (12-13/4/2014) tá slua ag dul timpeal na tíre le snámh, Snamh Phádraigh a dhéanamh ag trá éigin i ngach uile Chontae a bhfuil cósta acu,  ar a shon le h-airgead a bhailiú dá chúram atá thár a bheith costasach ar a chlann. Is féidir leat-sa cabhrú leo tré iad a urrú anseo.

Seo an dara lá agus bhíodar amuigh ag Bóthar na Trá cheanna ar maidin. Is féidir dul chun chinn an Snáimh a leanúint ar twitter anseo #snámhphádraigh.

 Tá siad le leanúint ar twitter agus ar maidin chuir Athair Phadraigh Pic de Phádraigh agus é ag snámh ar an gCeathrú Rua nuair a bhí an sláinte aige. Pic álainn.

Go mbeidh sé i ndán snámh é fhéin lua nó máll le cúnamh Dé!

 Tá blog (Caring for Pádraigh) ag insint an scéal go léir agus tá cineál dialann ag a athair freisin (Hospi-tales!) ag insint an scéal ó lá go lá!
Trá a h11 Bóthar na Trá, Co. na Gaillimhe (pic: Aodhán Ó Deá)


Pádraig Schaler! (The Journal -13/4/2014)