21.3.12

Muirir theaghlaigh

Fuair mé an fhoirm sa Post Oifig áitiúil ach ní féidir é a íoch ann.

Fine Gael & cáin réadmhaoin sna nochadaí
Ní mór duit an fhoirm a líonadh - agus dul thar n-ais chuig an Post Oifig agus stampa agus ordú phoist agus an rud a chuir ar aghaidh go seoladh éigin i mBaile Átha Cliath - cé go ndeireann siad gur chun mhaoiniú a thabhairt do na hÚdarás Áitiúil.

Níl fhios ag éinne cén fáth nach n-úsaidtear an Post leis an gcáin seo a íocadh. Tá i bhfad níos mó oifigí acu ná mar atá ag aon Údarás Áitiúil agus tá fhios ag chach cá bhfuil Oifig an Phoist áitiúil. Cén fáth nach n-úasáidtear iad?

Agus an fhoirm féin? Cén fáth atá siad ag lorg sloinne mo mháthair, nó an t-ainm ar mo pheata. Cén fáth ma uimhir teileafóin agu fón phóca, seoladh ríomh phoist? Cad as a dtagann mo chuid uisce? (Níl tuairim agam.)

Tá an t-eolas atá mise le thabhairt dóibh acu cheanna mar íocaim cáin gach bhliain. Muna bhfuil fhios agam cé mé ní mise faoi deara. Má íocaim é níl mé ach seoladh an tí agus an cineál teach - rud aisteach níl siad ag lorg eolas ar cé chomh mór is atá sé. Teach, Árasán agus Mionárasán atá luaite.

Níl mé chomh mór san i gcoinne an cáin, agus is cáin é. Muirir a deireann siad ach is cáin é. Ach tá siad ag dul á bhailliú go tútach, ciotach.

Ar dtús rinne siad iarracht an rud ar fad a fhoilsiú agus a bhailiú ar líne ach fuaireadar amach nach bhfuil an idirlíon ag gach éinne agus an cuid againn atá ar line ní ró láidir an ceangal leis atá againn. Agus thugadar droim láimhe dóibh siúd a déanann iarracht a chuid ghnó a dhéanamh tré Gaeilge tré gan leagan Gaeilge den suíomh a chuir ar fáil ag an am céanna agus an ceann Béarla. Agus ansin bhí fadhb ann acu leis an suíomh mar níor ghlach sé le cártaí áirithe.

Agus ansin go déanach chinneadar fógra a chuir chuig gach teach sa tír agus teip glan ar an scéim sin.

Níl tuairim acu conas scéim a reachtáil, scéim gur ceart dó a bheith simplí go leor. Tá na seoltaí acu de gach cáiníocóir sa tír tá an seoladh de gach duine atá ag fáil pinsen nó cunamh stáit. Ní cosnódh sé mórán níos mó ná an méidh atá caite acu cheanna sonrasc a chuir chuig gach duine acu seo le nóta ar a bharr muna bhfuil teach agat chuir é seo ar ais.

Símplí agus lochtach ach meas tú an bhfuil sé níos measa ná an praiseach atá déanta acu?

Ní déarfaidh mé tada faoi eagla an domhain atá curtha acu ar shean-daoine agus pinsinéirí ar fud na tíre.

Tá botún beag ar an bhfoirm clárúchán a léiríonn an míchuram atá le  feiscint sa scéal seo go léir ó thosaigh an Aire Hogan ar a fheachtas:


Ar an ábhar seo is fiú éisteacht le Olivia O'Leary ar Drivetime inné (20/3/2012) I mBéarla ar ndóigh: "..what happens when you don't do your homework..."

16.3.12

Suíomh nua don óige

Sheol Cúla4 suíomh nua idirlinn do dhaoine óga inniu.

Ar an láithreán nua www.cula4.com, is féidir sult a bhaint as cluichí idirghníomhacha Mr Men - ó Miss Grianmhar, go Mr Láidir, go Mr Leisciúil, tá 24 carachtar ar fad ann agus cluiche le n-imirt ag gach duine acu. Agus níl siad ach ina thús, beidh tuilleadh cluichí ag teacht go luath, ina measc Olivia agus Dinosaur Train.

Tá eolas le fáil ar an suíomh freisin faoi na cláir a bhíonn gach lá ar Cúla4 agus ar Cúla4 na nÓg; tá deis féachaint ar chuid de réalta Cúla4 agus breathnú ar na pictiúir a sheolann an lucht feacanna chuchu! Is féidir breathnú ar chuid de chláracha Cúla4 ag aon am, agus ó aon áit ar domhan.

Maraon leis an suíomh nua, tá E Litir Míosúil seolta mar fhoinse eolais do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí, a thabharfaidh eolas ar chláracha Chúla4 agus a thabharfaidh roinnt leathanaigh spraíúla le íoslódáil do na gasúir.

9.3.12

Na Rósanna!

Agus Lá na mBan thart fuarathas na pictiúirí seo ó Chlub Chonradh na Gaeilge i nGaillimh. Bhí Comórtas Chlub Áras na nGael inné (Deardaoin 8ú Marta), i rith Seachtain na Gaeilge.
Buaiteoir Michelle Doocey, ó Béal Easa, Co. Mhaigh Eo, le Rós Chlub Aras na nGaeilge 2011 Áine Payne, agus Fear an Tí Eoin Mac Diarmada, atá mar aghaidh Seachtain na gaeilge 2012. 
Na Rósanna go léir- Aisling Ní Chonghaile, Bernadette Ní Chadhain, Michelle Doocey, Orla breathnach agus Shauna Mic Réamainn. 

7.3.12

Táid ag teacht! An mbeidh tusa ag rith?

Tá an earrach linn gan amhras cé gur earrach an fhliuch féin é! Ní féidir mórán a dhéanamh sa gháirdín fiú dá mbeadh an fonn sin orm!

Tá an bliain ag dul ar aghaidh ar ndóigh agus lá 'le Phádraig ag deireadh na seachtaine se chugainn. Tá na airí go léir ag dul thár lear don lá mór. Chuala mé an liosta ar an raidío agus is beag áit nach bhfuil chun aire nó foth-aire a fheiscint. Pé scéal é beidh muide sa bhaile agus tá neart ar siúil - nó ag rith b'fhéidir ba cirte a rá!

Tá traidisiún i dtír na Báscach rás mar sin thár timpeall na tíre, an Korrika, (4 Theangach -Bascais, Béarla, Fraincís, Spáinis) a rith gach dara bhliain ó na hochtaidí ar aghaidh agus is as sin a tháinig an bun smaoineamh do RITH 2012. Ar ndóigh bhí nós ag Árd Rí na hÉireann turas a dhéanamh thar timpeall Éireann chun a chumhacht a dhaingniú tré gialla a bhailiú ó na ríthe tuaithe! Anois is féidir a rá gur ionann RITH 2012 ná pobal na hÉireann ag sealbhú na hÉireann do na nGael.
Beidh siad i nGaillimh ar an 16ú lá den mhí ar a bhealach go hÁrainn áit a mbeith deireadh leis ar lá 'le Pádraigh féin i gCill Rónain. Anseo i gceantar na Tulaí beidh siad ann timpeall a sé tráthnóna ar a bealach go Ros a'Mhíl. Tathar ag súil le slua mór amuigh le cabhrú leo. Bhí an-spóirt ann an uair deireannach agus le cúnamh Dé beidh sé níos fearr i mbliana.

Tá sé ag tosú i dTír Chonaill, i nGaoth Dobhair amárach agus leanfaidh siad ar aghaidh ó shin ag rith tré  Tír Eoghain, Co. Doire, Co. Aontroma, Co Ard Mhaca, Co. Muineacháin, Co. na Mí, Baile Átha Cliath, Co. Chill Dara, Co. Ceatharlaigh, Co. Laoise, Co. Tiobrad Árainn, Co. Luimnigh, Co. an Chláir go dtí go shroiseann siad Co na Gaillimhe agus Árainn.