28.5.20

Dóite la gaoth!

Bhí stoirm cuíosach láidir anseo ag an deireadh seachtaine. Cinnte bhí sé láidir ach bíonn stoirmeach níos láidre anseo agus mar sin féin níor thugamar mórán aird air go dtí go chonaiceamar giolch scanrúil a bhí ag Seán Ó Mainnín den bhfarraige ag Ceann Ghólam. Is cosúil go raibh sé an ard thiar ansin.

Rósa Rugósa
Nuair a bhí an stoirm thart chuaig mé amach le siúlóid gearr a dhéanamh agus thug mé faoi dearadh go raibh roint damáiste deanta do na plandaí ar thaobh an mbóthar ó dheas ón teach. In áiteacha bhí fód fhéir, atá tanaí go leor ar leachanna thár timpeall anseo,  iompaithe bun ós cionn. Is cosúil go raibh an gaoth in ann dul isteach faoi na bhfréamhacha len iad a scaoileadh nó a bogadh. Chomh maith leis sin bhí damáiste le feiscint sna plandaí agus sna sceacha eile ar na taobhanna. Bhíodar dubh dóite i áiteanna.

Sceach nach bhfuil chomh geal san!
Nuair a thánaig mé thár n-ais chuig an teach bhreathnaigh mé ar plandaí sa gháirdín againn fhéin. Bhí damáiste déanta ar plandaí bog nua fásaithe. Tá gá cinn nua a chuir isteach in aiteanna. Rud a chuir níos mó íontas ormsa ná an méid damáiste a bhí déanta do na sceachanna agus fáltacha. Tá rósanna rugósa thár timpeall sa gharraí agus bhí damáiste déanta. Na rósanna a bhí an áit foscúil ní raibh siad ro-dhona. Ach ar an dtaobh eile sna h-áiteacha oscailte bhí an-chuid damáiste le feiscint. Bhí na duilleoga agus fiú na craobhacha dóite.

Trasna ón dteach tá fál ard sceach gheal agus ag an am seo bíonn sé clúdaithe le bláthanna bán cumhra. Mo léan tá sé sin dóite chomh maith agus na bláthanna ar an dtaobh siar ó dheas den planda imithe ar fad.

Ní cuimhin liom damáiste mar sin ag gaoth, fiú cinn níos láidre na an ceann sin. B'fhéidir gur eisceacht a bhí ann stoirm láidir a bheith ann nuair atá teocht ard ann.

18.5.20

Uimhríocht ceart?

Mheabhraigh giolch ó Fhéilire Gaeilge ar maidin gur gabhadh an Tiarna Éadbhard Mac Gearailt inniú in Sráid Tomás ar an lá sei sa bhliain 1798. Deirtear gur gabhadh é in uimhir 151 ar an sráid seo.
Bhí traidisiúin láidir i gclann mo mháthair gur i seomra leapa thuas staighre ag 65 Sr Tomás a gabhadh é agus ní Uimhir 151, atá níos faide ón gcathair.


Ba le muintir mo mháthair an teach sin ag tús na fichiú aoise agus is ansin a rugadh í sa bhliain 1919. Teach Tabhairne & Siopa Corry a bhí ann ag an am. Hugh Corry a bhí ar mo shean athair.

Tá scéal ann leis go bhfaca Aintín liom taibhse d'fhear in éadach ón ochtú aois deag ina seomra leaba uair amháin.

Is cosúil gur theip ar an ghnó le linn an Spealadh Mór sna luath triocaidí. Cailleadh é sa bhliain 1953 ag agus é trí bhliain agus ceithre scór. Níl mórán cuimhne agam air ach go mbíodh sé ag spraoí linn sa teach. Seo pic dé sa bhliain 1944.

Is le muintir Kennedys an teach anois sílim agus é ina teacha tabhairne go fóill. Agus is dócha nach mbeaidh fhios fhirinne an sceal go deo againn!

Seanchas clainne agus Cogadh na gCarad.

14.5.20

Pour garantir votre sécurité et celles de nos callaborateurs!

Fuaireamar fógra ó comhlucht sa bhFrainc le deanaí ag miniú na rialacha san oifig acu ó osclaíodh iad le deanaí. Tá sé suimiúil comparáid a dhéanamh idir iad agus cad tá ar siúl againne in Éirinn. Tá an chuid eolas faoin gcuir chuige sna tíortha le Béarla ar na meáin Bhéarla ach níl mórán faoi na tíortha nach í an Bhéarla a teanga náisiúnta.

Tá sé ronnte in dá leath. Leath amháin faoin ngnás nua oifige agsu an leath eile do cuairteoirí.

Is cosúil gur 1.5m seachas 2m atá mar scaradh pearsanta acu. Comh maith le sin tá an masc riachtanach. Ceann spéisiúil ná go moltar documéidí a churi ar aghaidh tré r-phoist nó i gclúdach nach n-oscailfaí é go 48 uaire. Ceann eile nach bhfuil cead ach duine amháin san ardaitheoir ag an am.

Tá cóip den ciorcalán thíos agam.Feach anseo chomh maith!
Tuar dhóchais! (18/4/2020)
Ní tada é cúig gciliméadar.(18/5/2020)

10.5.20

Ní tada é cúig gciliméadar.

Ligeadh amach muid ar an máirt seo caite. Bhí cead againn anois an teach a fhágáil agus dul cúig gciliméadar ón teach.

Chuamar siar go dtí an Ceathrú Rua ar an nDéardaoin. Ní raibh mé sa charr le breis is sé seachtaine roimhe. Bhí mé i ndán tiomáint fós - ní raibh an bua sin caillte agam agus mé úm clutharú na "bliainta" ó shin. Bhí sé suimiúil.

An domhain nua!
An chéad rud a thug mé faoi deara na na carranaí a bhí páirceáilte ós comhair na tithe. Sa sean-am bhíodh an chuid is mó de na carranaí imithe. Bhíodh na húinéirí ag a n-áit oibre - istigh sa cathair nó pé áit a bhíodh gnáth oibre ar siúl acu. Mar sin féin bhí corr carr á dtiomáint ar an mbóthar ach is dócha gur ag dul nó imeach ó siopa a bhí siad mar a bhíomar féin.

Bhí an siopa eagraithe ionas nach mbuailfeadh daoine lena chéile - an dá mhéadair dleathach agus eile. Shiúl mise chomh fada le Trá an Dóilín ansin. Bhí an lá go hálainn agus níor bhual mé le duine ar bith agus bhí sé íontach ciúin - ní raibh aon rud le ceol na n-éan a stopadh agus bhí siad glórach go lear agus mé ag dul siar.

Siopa Ionraic
An lá dár gcionn chuamar soir chom fada leis an nGarraí Ghlas. Tá siopa ionraic oscailte ag Aonghus Eoin agus neart stuif aige ann (ó chúl an tí!). Bhí plandaí, trátaí, spionáiste, borráiste, gleorán agus málaí duileoga sailéad. Is íontach an éacht atá déanta aige ansin ar "thalamh bhocht lom" Chonamara. Tá sampla simplí léirithe aige ar chonas talamh, nach raibh mórán meas ag an chuid air, a déanamh torthúil agus tairbheach. Tá píosa i leabhair de chuid Robert MacFarlane is é ag caint faoi thuras in eitleán go Leòdhas in Allban agus chuala sé duine ag breathnú anua ar an dtalamf futhu. "Níl tada ann!" Togann sé meon éigin le tuiscint nach tada atá ann ach fluirse agus saibhreas. Is léir go bhfuil an meon sin ag an fear óg seo.

Cheannaíomar ronnt stuif ansin agus is cosúil go raibh daoine eile ann romhainn mar bhí airgead agus nótái sa bhosca ann agus tá cuid dé ag déanamh a ngarraí féin glas chomh maith!

Ó shin stopmara ag an séipéil - Séipéal na Tulaí - agus dúramar "Heileo!" leis an Tiarna istigh. Ní rabhamar istigh sa séipéil ó thús mí Márta. Uaidh sin shiúlamar ó dheas go dtí an trá. Bhí radharc álainn ar chnoic Chontae an Chlár.

Radharc ó dheas ó Trá na Tulaí
Tá rud amháin maith ó thaobh na rialacha nua seo. Tugann sé seans dúinn eolas níos fearr a fháil ar an áit áitiúil. Roimhe seo ar ndóigh chuamar istigh sa cearr agus as go brách linn ar thuras chuig áit éigin álainn eile. Anois tá seans againn an áit álainn sa bhaile a fheiscint agus a bhlaseadh. Tugaim faoi dearadh ar an gcóras giolcireachta go bhfuil an chuid pictiúirí deas á roinnt ag daoine óna n-áit dhúchais féin: an "tada" thár timpeall orainn.

Tá muid ag foghlaim?


Tuar dhóchais! (18/4/2020)