27.5.09

Ár dTrevor...

Bravo Trevor!

Tháinig muintir Sinn Féin chuig an teach aréir agus d'fhagadar billeog ar son Trevor Uí Chlochartaigh.

Íontas na n-íontas níl focal Béarla air a bhilleog. Sea, chonaic tú i gceart é - NÍL FOCAL BÉARLA AIR!

Fiú ar chúl tá píosa faoi Phadraig Mac Lochlainn, iarrathóir Shinn Féin i dtoghcheantair Eorpach, atá i nGaeilge leis. A céad píosa faoi an nduine seo i nGaeilge a chonaicamar. Mar a duramar cheana an píosa a cuireadh sa phost chuig an ceantair Gaeltachta seo is i mBéarla amháin a bhí sé - seachas líne amháin.

Ní bheinn ag súil ach le meas agus tuiscint ar a phoball ó Trevor. Is trua nach bhfuil an meas céanna á léiriú ag a bPáirtí. An ndéanfaidh a dhearcadh aon tionchar ar dearcadh a Pháirtí. Bhí beagnach an rud céanna á rá ag Conchubhair Ó Liatháin. Go beacht sé an rud atá á rá faoi ná "Is maith linn Trevor ach is trua faoin bPáirtí!" Ach ag an am céanna cén tionchar a bhíonn ag Comhleoir Chontae ar pholasaí aon pháirtí!

Chonaic mé fógra ag Pat the Cope a bhí i nGaeilge in aice linn anseo (buladh bos!). Ach tá fógraí atá ag Seamus (sic) Walsh - a bhí ina Bhreathnach ag toghchán an Údaráis - go léir as Béarla. (Dala an scéal an mise a t-aon duine a cheappann go bhfuil a aghaidh ar na postaerí céanna cosúil le Marx, Groucho ní Karl - féach thíos!)

Ach thar n-ais chuig Trevor, deireann sé sa bhileog:

"Teastaíonn uaidh an pobal a chuir i dtús áite arís. Tá béim faoi leith aige ar sheirbhísí don aos óg, óg oideachas, sláinte, seirbhísí poiblí agus fostaíocht d'árdcaighdeám=n do mhuintir Chonamara. Is duine ionraic, glórach é Trevor, a sheasann don gnáthdhuine agus iad siúd ar an imeall. Fear misniúil agus fear pobail!"

Gan amhras, fear misniúil! Go n–éirí adh leis.Groucho nó Karl!

26.5.09

Áit a bhfuil do chroí...


Rudín deas anois...

Pósadh ár mac le déanaí agus bhí an bainis féasta san Ostán Chonnemara Coast. Ionas nach mbeadh orainn taisteal abhaile go muc maidne agus a ár ndóthain alcól ionainn shochraíomar fanach ann do oíche.

Ostán an-chompórdah atá ann agus radharacann áilline ar chósta Co an Chláir uaidh.

Nuair a chuamar thuas chuig ár seomra bhí an fógra beag seo ar an leaba mar aon le dhá milseáin seacláid!

Eorpa béarlach...?

Agus seo ceann eile a fuair muid sa phoist inniú. Marian Harkin, nach bhfuil sásta aitheantas a thabhairt don teanga nuair atá sí ag vótaí sa Ghaeltacht...Sin trí cinn atá feicthe againn anseo Jim Higgins, - gan focal Gaeilge air, Pádraig Mac Lochlainn a bhfuil líne amháin i nGaeilge air agus anois an ceann seo ó Mharian Harkin - "your strong independant voice in Europe" an fhaid is atá sé ag labhairt i mBéarla!

Agus ós rud é go bhfuil muid ag caint ar an idirlíon níl focal Gaeilge ar a suíomh ach an oiread!

23.5.09

Tús maith...?

Seo r-phoist a fuair mé ar maidin ó Fheargas Ó Snodaigh agus seo é ina iomlán


Tá feachtas nua margaíochta beartaithe ag Guinness ag lorg na milliúin sínithe agus níl Gaeilge ar bith air ná á úsaid (seachas 'Sláinte'). Táim ag déanamh go bhfuil na mílte tithe tábhairne ar fud na tíre ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt agus a úsaid ó lá go lá mar a dteanga oibre agus ól.

Táim chun an litir agus an carn margaíochta seo a sheoladh ar ais chuig Diageo agus an fhioreann margaíochta atá fostaithe acu; RMG Target Marketing i mBaile Átha Cliath 4 agus iarraidh orthu an bhfuil leagan Gaeilge de na póistéirí ar fáil. An mbeadh sibhse mar craoltóirí ábalta é seo a spreagadh i measc bhur bpobal Ghaelach agus áird na ndaoine a dhíriú ar an dóigh a bhfuil Diageo ag déanamh neamh-aird ar na Gaeilgeoirí - agus nach cinnte go bhfuil neart acu ann a n-ólann an leann dubh go rialta - fiú gach oíche.


In ionad ábhar margaíochta i mBéarla inár dtithe tábhairne beidh ábhar magaíochta (magadh) againn ag seoladh an pháipéarachas seo ar ais. Táim den bharúil nach dteastaíonn uaidh móran dúinn ár n-ainmneacha a chur le h-ábhar margaíochta meisciúil le go bhféadfaí éinne arb mhaith leo muid a phiocadh amach agus ábhar magaidh a dhéanamh asainn (na péas fiú?). Táim den bharúil chomh maith gur feachtas bhréagach atá ann mar nach bhfuil ach 25 duais le fáil as na milliúin sínithe? Tá níos mó seans agat airgead den chineál sin a bhuachaint ar an Lotto nó ar chapall.

An bhéadfaidh libh agallaimh a chur ar tábhairneoirí ag iarraidh orthu an bhfuil an dearcadh céanna acu maidir leis an neamhaird atá na gcomhlachtaí seo ag déanamh ar an Gheailge? agus an mbeadh siad sásta an carn margaíochta a sheoladh ar ais de bharr nach bhfuil an Ghaeilge (ár dteanga dhúchais) á n-úsáid.
Bheadh sé suimiúl mar chuid eile de chlár raidio, nach mbeadh?


Ach sinne ná bfuair an poiblíocht sa phost céard is féidir linn a dhéanamh. Ar ndóigh is féidir linn ríomh phoist a chuir chucu ag rá cé chomh mí-shásta is atá muid leis seo. Sé ConsumerInfo.Carefor.IRL@Diageo.com an seoladh atá ar an suíomh idirlíon acu. Chuirfhimíd tús leis an bhfeachtas tré ceann de na iomhánna seo "Something Remarkable" nó an ceann dubh, "Discover the power of your signature..." a seoladh thar n-ais chucu.

Is ceart go mbeadh meas ag comhluchtaí móra ar an dúchas mar aon leis an stáit agus aon dream eile atá ag lorg tacaíocht ó phoball na hÉireann...

Guinness gan Gaeilge!

Seo r-phoist a fuair mé ar maidin ó Fheargas Ó Snodaigh agus seo é ina iomlán

Tá feachtas nua margaíochta beartaithe ag Guinness ag lorg na milliúin sínithe agus níl Gaeilge ar bith air ná á úsaid (seachas 'Sláinte'). Táim ag déanamh go bhfuil na mílte tithe tábhairne ar fud na tíre ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt agus a úsaid ó lá go lá mar a dteanga oibre agus ól.


Táim chun an litir agus an carn margaíochta seo a sheoladh ar ais chuig Diageo agus an fhioreann margaíochta atá fostaithe acu; RMG Target Marketing i mBaile Átha Cliath 4 agus iarraidh orthu an bhfuil leagan Gaeilge de na póistéirí ar fáil. An mbeadh sibhse mar craoltóirí ábalta é seo a spreagadh i measc bhur bpobal Ghaelach agus áird na ndaoine a dhíriú ar an dóigh a bhfuil Diageo ag déanamh neamh-aird ar na Gaeilgeoirí - agus nach cinnte go bhfuil neart acu ann a n-ólann an leann dubh go rialta - fiú gach oíche.

In ionad ábhar margaíochta i mBéarla inár dtithe tábhairne beidh ábhar magaíochta (magadh) againn ag seoladh an pháipéarachas seo ar ais. Táim den bharúil nach dteastaíonn uaidh móran dúinn ár n-ainmneacha a chur le h-ábhar margaíochta meisciúil le go bhféadfaí éinne arb mhaith leo muid a phiocadh amach agus ábhar magaidh a dhéanamh asainn (na péas fiú?). Táim den bharúil chomh maith gur feachtas bhréagach atá ann mar nach bhfuil ach 25 duais le fáil as na milliúin sínithe? Tá níos mó seans agat airgead den chineál sin a bhuachaint ar an Lotto nó ar chapall.

An bhéadfaidh libh agallaimh a chur ar tábhairneoirí ag iarraidh orthu an bhfuil an dearcadh céanna acu maidir leis an neamhaird atá na gcomhlachtaí seo ag déanamh ar an Gheailge? agus an mbeadh siad sásta an carn margaíochta a sheoladh ar ais de bharr nach bhfuil an Ghaeilge (ár dteanga dhúchais) á n-úsáid.
Bheadh sé suimiúl mar chuid eile de chlár raidio, nach mbeadh?


Ach sinne ná bfuair an poiblíocht sa phost céard is féidir linn a dhéanamh. Ar ndóigh is féidir linn ríomh phoist a chuir chucu ag rá cé chomh mí-shásta is atá muid leis seo. Sé ConsumerInfo.Carefor.IRL@Diageo.com an seoladh atá ar an suíomh idirlíon acu. Chuirfhimíd tús le

22.5.09

Éire ar chúl...

Tá mé díreach tar éis billeog "Litir um Thoghcán" a fháil sa phost a chuireann íontas orm.

Is ó Phádraig Mac Lochlainn (Sinn Féin) é agus cé gur Gaeltacht an ceantair seo is i mBéarla atá sé - seachas ceann líne amháin - sop in áit na scuaibe!


"Sinn Féin - Putting Ireland First!" a deireann sé. N'fheadair! Tá suíomh idirlíon luaite ar an mbilleoig www.padraigforeurope.ie a léiríonn an meoin atá acu! Nuair a théann tú ann is i mBéarla atá sé ar ndóigh. Ach céard é seo tá nascín beag ann ar dheis "English/Gaeilge" agus árdaíonn sé do chroí go dtí go ngliogáileann tú é mar an t-aon rud a déanann sé ná an roghchlár a aistriú go Gaeilge ach fagann sé an bunábhar sa tSacs Bhéarla! Is cosúil go bhfuil dhá suíomh ag Sinn Féin ceann amháin(www.sinnfein.org) nach bhfuil Gaeilge ar bith air agus an ceann eile, i bhfad níos snasta www.ardfheis.com/ agus arís níl fiú an feach i dtreo na Gaeilge ann. Bhfuil fhios ag éinne cén ceann atá sealadach agus cén ceann atá oifigiúil?

Seo an dara billeog a fuair muid anseo atá i mBéarla, (fuaireamar ceann ó Fhine Gael cupla lá ó shin), agus seo an toghlach Eorpach le níos mó ceantair Gaeltachta ann ná aon cheantair eile. Léiríonn sé an meas atá ag Sinn Féin ar mhuintir na Gaeltachta, ar phoball na Gaeilge agus ar theanga ársa na hÉireann.

An obair in aisce an troid le Gaeilge a dhéanamh ina teanga oifigiúil san Aontas Eorpach?

"...Mór mo náir:
Mo chlann féin a dhíol a máthair."

21.5.09

Toghcháin....Áitiúila is Eorpacha

Tá na polaiteoirí thar timpeall arís.

Bhí dream ó FG thar timpeall aréir agus d'fhágadar billeogaí ar son Thomáis Uí Laoi. Chuir sé iontas orm go raibh sé i nGaeilge mar níos luaithe fuareamar "Litir Um Thoghchán" ón bpáirtí cheanna ar son a iarathóirí Eorpacha - i mBéarla amháin a bhí sé.

Bé Tomás Ó Curraoin, Sinn Féin Poblachtacha a thug cuairt orainn ar dtús, timpeall coicíos ó shin. Fear lách, deas, dea bhéasach, Ní nach ionadh go bhfuil ag éirí go maith sna poballbreitheanna! Billeoig i nGaeilge aige leis agsu tugaim faoi deareadh go bhfuil na postaerí aige i nGaeilge chomh maith.

Nach dream aistach iad Fianna Fáil? Deireann an blagatheoir Concubhar Ó Liatháin is gá an cló bheag a léamh ar na postaeirí thar timpeall Conamara leis. Tá postaeirí Sheáin Uí Thuairisc agus Connie Ní Fhatharta i nGaeilge ach mo léan ní hamháin gur aithrigh Séamus Bhreathnach a shloinne go Séamus Walsh, ach tá na postaerí a chonaic mise go dtí seo i mBéarla amháin. Ní thuigim a dhearcadh nuair atá Séamus Breathnach sásta a bheith ar Bhoird an Údaráis agus Séamus Walsh ar an gComhairle Chontae. Meas tú cén fath nach James atá air ansin? Ar aon nós bhí Sán Ó Tuairisc thar timpeall i rith na seachtaine seo caite agus tá an billeoig acu in meascán de Gaeilge agus Béarla.

Sé Trevor Ó Clochartaigh, Sinn Féin, an ghníomhach ó thaobh na postairí de, Gaeilge ar fad agus ráitisí ag teacht amach go rialta ar a son. Tá postaeirí i nGaeilge ar son a iarrtheoir Eorpach, Mac Lochlainn, i nGaeilge leis.

Seosamh Ó Cuaig
Tá na polaiteoirí thar timpeall arís.
Maidir le suíomhanna idir líon na bPairtithe, tá Concubhar tar éis brú na cnaipe á lorg agus is bocht an scéal a léiríonn a iniucadh. Tá roinnt suíomhanna ná thug sé cuairt orthu, mar shampla laoch mór na Gaeilge son Eoraip, Seán Ó Neachtain is beag Gaeilge atá (nó a bhí) ar a shuíomh siúd. Ar ndóigh tá neart Gaeilge ar shuíomh Sheosaimh Uí Cuaig (ar dheis), agus beagáinín den Bhéarla tríd! Más Polainnis atá uait teir chuig suíomh Fhianna Fáil, an Páirtí Poblachtach!

Leanann an spóirt ar aghaidh!