30.3.10

Uasghrádú suíomh TG4


Athchóiriú agus Uasghrádú ar Shuíomh Gréasáin agus ar Sheinnteoir TG4 don lucht féachana ar-líne

Tabharfaidh cuairteoirí ar-líne TG4 athraithe suntasach faoi deara ar na seirbhísí éagsúla ata ar fail ón suíomh as seo amach mar go bhfuil feabhas suntasach curtha ar TG4 BEO, ar CARTLANN TG4 agus ar an leagan amach atá ar an eolas cuimisitheach scríofa agus físiúil ata ar an Suíomh Gréasáin féin maidir le cláracha, seirbísí agus eolas corparáideach na seirbhíse.

Fágann an feabhas seo go mbeadh caighdeán pictiúir níos fearr ar fáil ag lucht féachana TG4 ar fud an domhain ón Seinnteoir agus go mbeidh sé níos fusa fós ag daoine theacht ar Chartlann clár Gaeilge an chainéil ar feadh míosa tar éis a g craolta.

Deir Máire Geoghegan-Quinn, Coimisinéir an Aontais Eorpaigh ar Thaighde, Nuálaiocht agus Eolaíocht "De bhrí go bhfuil cónaí orm thar lear, bainim leas rialta as Suiomh agus as Seinnteoir TG4 chun coinneáil i dtiúin leis an gcainéal. Is breá liom a thabhairt faoi deara gur pairtíocht idir TG4 agus TeliaSonera (Sualanais) atá sa bhforbairt seo, léiriú iontach ar an mbealach gur féidir le craoltóir ag ceann thiar na hEorpa dul i bpáirt le comhlacht mór Lochlannach chun leasa cultúrtha agus sóisialta a bhaint as teicneaolaiochtaí nua digiteacha.

Deir Peadar Ó Flatharta, Suíomh-Mháistir TG4 “Tá a fhios againn go bhfuil daoine ar fud an domhain ag ceangal le TG4 agus ag brath ar an Idirlíon don chaidreamh sin don bheochraoladh agus don tseirbhís chartlainne. Teastaíonn uainn go mbeadh an tseirbhís agus an pictiúir a chuirimid ar fáil ar an ardán sin ar an gcaighdeán is airde. Roghnaigh muid seirbhís MDS TeliaSonera MDS don chéim forbartha is deireanaí mar gur thuig An comhlacht ár riachtanas agus go raibh cruthaithe aige gur féidir brath air agus go bhfuil meas idirnáisiúnta air. Ba mhaith linn amach anseo go mbeadh forbairtí eile ar fáil uainn ar-líne, ina measc sruthíú idirghníomhach, foitheidealú idirghníomhach agus an cumas ag an lucht féachana a bheith ag comhrá le chéile fad atá siad ag féachaint ar ár gcuid clár.”

Dar le Anna Mossberg, Leas Uachtarán TeliaSonera International “D’oibrigh muid le TG4 ón tús chun an togra seo a dhearadh, a leagan amach agus a fheidhmiú de réir na riachtanas a bhí ann. Is deas linn mar a tháinig gach rud le chéile.”.

Is le TeliaSonera International Carrier an gréasán snáithín optach is mó san Eoraip, an tríú ceann is mó sa domhan agus é ag freastal ar bhreis is 85% de sholáthraithe Idirlín na hEorpa.

No comments:

Post a Comment