1.5.10

Cé tá díbearta?

Tá mé díreach críochnaithe le leabhair "Díbirt Dé," le Pádragh Standún a léamh.

Agus mé á léamh cheap mé nár léigh mé leabhair mar é, agus nár chuala mé ar leabhair mar é cheanna. Is ábhar nua-aoiseach agus sean-aimsirtha ag an am céanna é. Tá fealsúnacht ann, smaointe domhain agus domhnach, agus scéal atá curtha le chéile go maith.

Deintear iniúcadh ar na rudaí atá ag chur as dúinn go léir sna laethanta seo. An Eaglais agus na meáin.

Scéal faoi shagart paróiste a iarraidh air dídean a thabhairt do shean-chara leis, sagart a ligeadh amach as priosúin tar éis treimhse a chaitheamh ann, daortha ann de bhar éigniú páiste. Ach rud suimiúil ní deirtear amach a ndearna sé an éagniú nó nach ndearna.

An fhaid is atá an sceal seo ar siúl tá míreanna de chlár cháiliúil den Late Late Show ina raibh Tommy Tiernan páirteach agus inar thug sé masla don na sagairt agus don Eaglais a chuir an-chuid daoine ar buileadh ag an am ach gur ghlach fear chur-i-láthair an Late Late Show leis, "Tommy, you're always a tonic!"

Ina pharóiste féin bhí daoine a bhí "go maith" ag cleachteadh a gcreidimh ach taobh thiar den na cúirtíní bhí rudaí eile ar fad ar siúil ach sa deireadh, mar i ngach scéal maith, filleann an feall ar an feallaire.

Bhí rudaí eile sa scéal, sean rudaí a bhaineann le saol na hÉireann, agus leis an saol an tsagairt, ceist an óil. Rudaí nach deintear mórán tagairt sna meáin anois ó tháinigh na scéalta faoi míúsáid gnéiseach ar pháistí.

B'fhiú go mór an leabhar seo a léamh mar tá tuiscint ar an duine daonna ann; a ghaol leis an cruthaitheoir; an fimínteacht na "daoine maithe;" ionrachas an duine gan creideamh; Aonaracht an sagairt; caidreamh an sean lanúin phósta agus ar sointacht agus neamhurchóid an pháiste. Díbirt Dé atá ar an leabhar. Bhí Dia díbearta as saol cuid de na daoine ach tá mé ag ceapadh go raibh sé le fáil i measc siúd atá díbearta ag an bunaíocht daona, eaglasta nó sna meáin.

Ní nach ionadh go bhfuair an leabhair dúais san Oireachtas i 2007. Ficsean Éadrom a deireann siad, n'fheadair. Cad is brí le héadrom? Cinnte bhí sé éasca le léamh, ach ní raibh na hábhar a bhí á iniúcadh ag an údar, an "rógaire sagart" Pádraigh Standún, ró éadrom.

B'fhiú go mór an leabhar seo a leamh.

No comments:

Post a Comment