17.4.12

Duais innealtóireachta!

Gach bliain, tugann Innealtóirí Éireann urraíocht do Duais an Oireachtais thar ceann An Roth (Duais €€1,000). Tá mionsonraí ar an gcomórtas tugtha thíos. Is cumann é an Roth laistigh de Cumann na n-Innealtóirí a chuireann an Ghaeilge chun cinn i measc innealtóirí.

I mbliana, táid ag iarraidh feabhas a chur ar fheasacht an chomórtais agus ag iarraidh níos mó daoine a ghríosú chun páirt a ghlacadh sa chomórtas. Comórtas A13 atá air.

Tá dualgas ar iontrálaí aiste 3000 focal ar a laghd gan dul thar 5000 focal a scríobh ar cheann de na ceithre téama tugtha thíos.

i) Is daonna an ailtireacht, is diaga an innealtóireacht; 
ii) An Innealltóireacht – idir eolaíocht agus ealaín; 
iii) Innealtóireacht i dtodhchaí na hÉireann; nó 
iv) Aon téama eile a bhaineann le hInnealtóireacht.


Táille iomaíochta €€20.

Spriocdháta d'Iontrálacha: 1 Iúil, 2012.

Is féidir Cóipeanna de'n Fhoirm Iontrála agus tuilleadh eolais le fáil ó:- Comórtas Liteartha 2012 ag Oireachtas na Gaeilge

Seol an Foirm Iontrála le d'Iarratas chuig:-

Comórtais Liteartha 2012
Oireachtas na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2.

No comments:

Post a Comment