17.7.11

Watergate, Hackergate agus Deoise Chluana!

Mar Caitliceach is mór an díomá agus déistin a chuireann mí-iompair ár gcliarlathas, a tháinig chun solais le fiche bliain anuas, orm.

Níos mó ná son b'fhéidir, tá mé corraithe as an mícháil a chuireann an teolas seo go léir ortha siúd atá agus a bhí gan smál sna cúrsaí seo. An gnáth sagart (easpaig ina measc), bean rialta agus bráthair, a thug a saol pearsanta, corp agus anam d'Íosa, mar an bealach, an fhirinne, agus an bheatha. A thug a saol ag tabhairt grá don Athair agus grá dá gcomhairsan mar a mhol Íosa dúinn!

Cuireadh beatha ghasúr i mbaol, cailleadh chuid acu, cuid eile chaileadar pé féin mheas a bhí acu ortha féin. Cuireadh bac ar a gcumas grá a thabhairt, rud a deirtear atá mar sprioch nó faidhm an saoil! Cuireadh deiredh le dóchas ionta.

Chuadar chuig an Máthair Eaglais le cúnamh agus suaimneas agus níor tugadh ach droim láimhe dóibh!

Agus ansin nuair a ceistíodh iad, udaráis na h-eaglaise, rinneadar iarracht an fhirinne a cheilt. An Eaglais a bunaíodh le bheith ina finné don fhirine ag folú faisnéise, ag cosaint Eaglas na firinne le bréag nó tré gníomh bréige.

Deirtear gur aonán spioradálta i an Eaglais. Deireann Naomh Pól gur cuid de coirp Chríost sinn. Mar sin creideann muid (mar Caitlicigh agus ma Chríostaí) go mairfidh sí is cuma cad a tharlódh. Ach mar aonán daonna?

Ar amharaí an tsaoil tharla mé ar an alt seo (Béarla) le John Dean, a bhí mar abhchóide ag an Uachtarán Nixon sna Stataí le linn scannall Watergate. Tá sé ag caint faoi an scannall atá ag tarliúint do Rupert Murdoch agus a chomhlucth. Cheap mé, mutatis mutandis, go raibh an-chuid den alt seo oiriúnach ag caint faoi troiblóidí na hEaglaise. Dá mba rud é gur gluaiseacht daonna amháin a bhí ann ba dheacair aon bhealach amach as a fheiscint.

Ansin smaoinigh mé ar shaol Chríost féin. Níor éirigh ró-mhaith lena bhfiontar fhéin agus é bheo. I ndairíre bhí deire leis nuair a básaíodh é. Mar a dúirt an beirt ar an mbóthar go hEmmaus, "muide ag súil leis gurbh eiseann a bhí chun Isráél a fhuaiscilt..."

Seans gur ar an dóigh chéanna a bfaigheadh an Eaglais, coirp Chríost, bás chomh maith. Seans go bhfuil muide mar an bheirt úd. "Daoine gan tuiscint, atá dúr ó chroí chun a bhfuil ráite...a creidiúinint..."

Is cinnte go bhfuil an-athrú sa saoil. Ní féidir linn muinín a bheith againn as rud ar bith saolta. Polaiteoirí, na bancanna, an eaglais, agus le déanaí na meáin, Táid go léir a thaispeáint chom lag agus chomh "neamhiontaofa" is atá siad.

Mar a deireann siad thart anseo, "Cé tá le trust?"

Dúirt Íosa linn fadó, "Is mise an bealach, an fhirinne, agus an bheatha!" Ar lean a Eaglais é?

Ar lean muid é?

4 comments:

 1. Ar lean muid é?

  Sin agat eithne na ceiste. Gairm againn bheith inár salann & gabháil. Beag duine againn a d'fhéadfadh a rá go fireannach go bhfuil an ghairm á chomhlíonadh aige.

  ReplyDelete
 2. A Eoin,

  Chaill tú ráiseas nó dhó ó Íosa.

  "Tiocfaidh na scanaill"
  Ó cinnte tháinig an tuar faoin tairngre, slán an tsamhail. Sílim go raibh riamh scanaill ann, agus beidh choíche: Tá daoine lochtach, cé nach mholainn na scanaill ach a mhalairt.

  "Siúd ba chúis scanaill chloinne, b'fhearr caite i sáile iad i ngreim bró ná a mbeadh rompu faoi bhreithiúnas Dé".
  Cé nach bhfuilim cinnte, déarfainn gurb é seo an cáineadh ba ghéire a chan Íosa. Ní mhaith liom bheith ar chos phéidfíligh i bhfianaise Dé.

  Ná déan dearúd nach ionann an Eaglais agus na gíománaigh ina ceann. Ní hionann an damhsa agus an damhsóir; an t-amhrán agus an t-amhránaí.

  Ná déan dearúd go bhfuil amadáin ann, daoine gan chumas, daoine nach dtuigeann, daoine a dhéanann earráid i ndiaidh earráide, dá mbuíochas fhéin. Laigí daonna. Nílim ag moladh na mbotún ach bíodh trua is taise againn do na "saighdiúirí" sa chéad líne catha.

  Dúirt Íosa rud éigin mar gheall ar mhaitheas: a seachtó oiread seacht uair.

  Más críostaithe baill na hEaglaise nach chuí iarracht maithis?


  Fearn

  ReplyDelete
 3. "Cé tá le trust?"

  Ceist mhaith, a chara...

  ReplyDelete
 4. "Cé tá le trust?"

  Dúradh riamh "Ná bí beag ná mór leis an chléir"

  Tuige a déanadh neamhshuim den rabhadh? Agus anois tá pobal na hÉireann ag lorg gach uile sceilpín gabhair de dheasca a fhaillí fhéin.

  Fearn

  ReplyDelete